Актуално

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.

Списък на учебниците, по които ще се осъществява обучението в класовете във втори гимназиален етап (XI – XII клас) през учебната 2021 – 2022 година.

Списък на учебниците, по които ще се осъществява обучението в класовете в първи гимназиален етап (VIII – X клас) през учебната 2021 – 2022 година.

Държавна агенция „Електронно управление” информира родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година.

Свободни места по класове и паралелки в СУ „Димитър Маринов” град Лом за учебната 2021/2022 г. към 24.08.2021г.

График и вид на дейностите през периода 15.06.2021 г. – 30.06.2021 г. с учениците от  IV до VI клас.

График и вид на дейностите през периода 01.06.2021 г. – 23.06.2021 г. с учениците от  I до III клас.

Заповед за организацията на учебния ден на часовете за учениците от 1 до 12 клас, на 05 и 07 май 2021 г. и от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г.

График на изпитите за оформяне на годишни оценки с учениците в XII клас, самостоятелна форма на обучение през учебната 2020 – 2021 година.

Заповед №671/09.04.2021 г. на директора на СУ „Димитър Маринов” град Лом.

На основаное Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, за зъвеждане на временни епидемични мерки на територията на Република България считано от 12.04.2021 г. /понеделник/ до 30.04.2021 г. /петък/ .

Със заповед на министъра на образованието и науката, в условията на епидемичното разпространение на COVID – 19, се отменя провеждането на Пролетните математически състезания /27.03.2021 г./. Нова дата за провеждане на състезанията ще бъде оповестена до 08.04.2021 г. Информацията ще бъде качена на сайта на ПМПГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Монтана.

Заповед №602/19.03.2021 г. на директора на СУ „Димитър Маринов” град Лом.

Заповед №601/19.03.2021 г. на директора на СУ „Димитър Маринов” град Лом.

На основаное Заповед № РД-09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката.

На основаное Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването.

На основаное Заповед № РД-01-168/15.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, за период от 10 учебни дни – от 18.03.2021 г. /четвъртък/ до 31.03.2021 г. /сряда/ се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от седми клас.

Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-168/15.03.2021 г.

Свободни места в паралелките с държавен план-прием в СУ „Димитър Маринов” град Лом към 23.02.2021г.

График на изпитите за оформяне на срочна оценка за първия учебен срок с учениците в дневна форма на обучение през учебната 2020/2021 година.

Заповед на Министъра на образованието и науката № РД09-290/29.01.2021

Организация на учебния ден за часовете на учениците от 1 до 12 клас, считано от 18.02.2021 г.

Седмично разписание на учебните часове за втория учебен срок на  учебната 2020/2021 г.

Списък на учебниците за XI – XII клас за учебната 2020/2021 година в СУДимитър Маринов” град Лом

Списък  на английски учебниците V – X класза учебната 2020/2021 година в СУДимитър Маринов” град Лом

Свободни учителски места в СУ „ Димитър Маринов ” град Лом за учебната 2020/2021 г.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!