Безопасност на движението по пътищата

Бюлетин БДП – Януари-Март 2022

Бюлетин БДП – Октомври 2021

Бюлетин БДП – Юли 2021

Бюлетин БДП – Юни 2021

29 юни – Ден на безопасност на движение по пътищата.

Бюлетин БДП – Май 2021

Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030)

Справка за извършената дейност в ОДМВР – Монтана за периода 01.01.2019 – 30.06.2019

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!