Безопасност на движението по пътищата

Бюлетин БДП – Юли 2021

Бюлетин БДП – Юни 2021

29 юни – Ден на безопасност на движение по пътищата.

Бюлетин БДП – Май 2021

Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030)

Справка за извършената дейност в ОДМВР – Монтана за периода 01.01.2019 – 30.06.2019

Мерки за форниране на социално-отговорно поведение и култура за безопасно движение по пътищата

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

План на комисията по БДП

Система от мерки на МОН за безопасност на движението по пътищата

Практически препоръки

Препоръки БДП

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!