Безопасност на движението по пътищата

Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030)

План за действие 2024 година за БДП на МОН

Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по БДП в системата на предучилищното и училищното образование

29 юни – Ден на безопасност на движение по пътищата.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!