България като уникална страна и етнос

   Ученици от 12а клас направиха постер на тема “България като уникална страна и етнос”, което е част от раздела “Личност, национална идентичност и малцинства”, изучаван в часовете по Свят и личност.

 

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!