Бюджет – 2019

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за 2019 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за IV-тото тримесечие-2019

Покана до Обществения съвет

Покана за запознаване с отчет за изпълнението на делегирания бюджет на училището за третото тримесечие на 2019 година.

ПРОТОКОЛ № 4/16.10.2019 год.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за III-тото тримесечие-2019

ПРОТОКОЛ № 3/12.07.2019 год.

Покана за запознаване с Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на училището за второто тримесечие на 2019 година.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за II-рото тримесечие-2019

Отчет за изпълнението на бюджета за I-то тримесечие на 2019 год.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за I-вото тримесечие-2019

БЮДЖЕТ за 2019 год.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!