Бюджет – 2020

Протокол от общото събрание – 11.01.2021г.

Писмо до Обществения съвет – 2020 (четвърто тримесечие)

Касов отчет за изпълненито на бюджета за четвърто тримесечие – 2020г.

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие – 2020

Информация за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие – 2020г.

Протокол от общото събрание – 27.10.2020г.

Писмо до Обществения съвет – 2020 (трето тримесечие)

Касов отчет за изпълненито на бюджета за третото тримесечие – 2020г.

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за трето тримесечие – 2020

Информация за изпълнение на бюджета за трето тримесечие – 2020г.

Отчет за изпълнението на бюджета – 01.07.2020г.

Протокол от общото събрание – 08.07.2020г.

Писмо до Обществения съвет – 2020 (второ тримесечие)

Касов отчет за изпълненито на бюджета за второто тримесечие – 2020г.

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за второто тримесечие – 2020

Информация за изпълнение на бюджета за второ тримесечие – 2020г.

Протокол Общо събрание – 24.04.2020г.

Касов отчет за изпълненито на бюджета за първото тримесечие – 2020г.

Информация за изпълнение на бюджета за първото тримесечие-2020г.

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за първото тримесечие – 2020

Писмо до Обществения съвет – 2020 (първо тримесечие)

Бюджет за 2020

Становище на Обществения съвет към СУ Димитър Маринов – Лом от 25.02.2020г.

Предложение за съгласуване на разпределение на средствата за 2020 година.

Протокол от общото събрание – 16.01.2020г.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!