Бюджет – 2021

Протокол от общото събрание – 26.01.2022г. (четвърто тримесечие)

Обяснителна записка за изпълнението на делегирания бюджет за 2021г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за 2021г.

Обяснителна записка за изпълнението на делегирания бюджет за четвъртото тримесечие на 2021г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за четвъртото тримесечие на 2021г.

Писмо до обществения съвет – четвърто тримесечие 2021

Протокол от общото събрание – 26.10.2021г. (трето тримесечие)

Обяснителна записка за изпълнението на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2021г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2021г.

Писмо до обществения съвет – трето тримесечие 2021

Протокол от общото събрание – 16.07.2021г. (второ тримесечие)

Обяснителна записка за изпълнението на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2021г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2021г.

Писмо до обществения съвет – второ тримесечие 2021

Протокол от общото събрание – 15.04.2021г. (първо тримесечие)

Обяснителна записка за изпълнението на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2021г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2021г.

Писмо до обществения съвет – първо тримесечие 2021

Бюджет с тримесечно разпределение за 2021г.

План за разходите по бюджета за 2021г.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!