Бюджет – 2022

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за 2022г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за четвъртото тримесечие на 2022г.

Отчет на разхода по бюджета – четвърто тримесечие 2022

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2022г.

Отчет на разхода по бюджета – трето тримесечие 2022

Обяснителна записка за изпълнението на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2022г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2022г.

Отчет на разхода по бюджета – второ тримесечие 2022

Протокол от общото събрание – 19.04.2022г. (първо тримесечие)

Обяснителна записка за изпълнението на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2022г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2022г.

Отчет на разхода по бюджета – първо тримесечие 2022

Писмо до обществения съвет – първо тримесечие 2022

План за разходите по бюджета за 2022г.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!