Патронен празник 2018

    Скъпи ученици, желая Ви усърдност и амбиция в овладяване на знанията и развиване на способностите и таланта! Чувствайте се щастливи, защитени, разбирани и подкрепяни в СУ “Димитър Маринов”! Уважаеми колеги, пожелавам Ви здраве и неизчерпаеми сили, за да продължим традициите на нашето училище, то да бъде знак за качествено образование, оригиналност и висок професионализъм! Родители, с Ваша подкрепа всички ние можем да създадем училище на Новото време, където учениците идват с желание и развиват своя потенциал. Да възпитаме и образоваме грамотни, знаещи и можещи млади хора, вярващи в себе си и своите възможности, готови за живота! Напред и нагоре! Честит празник

Едно уникално пътуване в СУ “Димитър Маринов”

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!