Графици
2020 – 2021 г.

График на изпитите за оформяне на годишна оценка с учениците в XII клас, самостоятелна форма на обучение в СУ „Димитър Маринов” през учебната 2020/2021 година.

График за провеждане на консултациите на учителите с учениците по предмети за I срок на учебната 2020-2021 година.

error: Content is protected !!