Графици
2022 – 2023 г.

График за провеждане на класните работи и контролните работи в  СУ „Димитър Маринов” град Лом през II учебен срок на учебната 2022/2023 година.

График за провеждане на часа за допълнително консултиране на ученици по учебни предмети през II срок на учебната 2022/2023 година.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!