Графици
2023 – 2024 г.

График и място за провеждане на изпита по компонента  „Говорене” на НВО по чужд език – Английски език в X клас през учебната 2023/2024 година.

График на изпитите за оформяне на годишни оценки с учениците в VII клас, самостоятелна форма на обучение през учебната 2023/2024 година.

График за контролни и класни работи на паралелките за IIри срок на учебната 2023-2024 година.

График за провеждане на допълнително консултиране на ученици по учебни предмети в  СУ „Димитър Маринов” град Лом през II учебен срок на учебната 2023/2024 година.

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация в  СУ „Димитър Маринов” град Лом през II учебен срок на учебната 2023/2024 година.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!