Графици
2023 – 2024 г.

График за контролни и класни работи на паралелките за IIри срок на учебната 2032-2024 година.

График за провеждане на допълнително консултиране на ученици по учебни предмети в  СУ „Димитър Маринов” град Лом през I учебен срок на учебната 2023/2024 година.

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация в  СУ „Димитър Маринов” град Лом през I учебен срок на учебната 2023/2024 година.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!