Графици
2020 – 2021 г.

График за часа за консултиране на родители и ученици и за водене на училищната документация на съответната паралелка през II учебен срок на учебната 2020-2021 година.

График за провеждане на допълнително консултиране на ученици по отделните учебни предмети през II учебен срок на учебната 2020-2021 година.

График на изпитите за оформяне на годишна оценка с учениците в XII клас, самостоятелна форма на обучение в СУ „Димитър Маринов” през учебната 2020/2021 година.

График за провеждане на консултациите на учителите с учениците по предмети за I срок на учебната 2020-2021 година.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!