Графици
2021 – 2022 г.

График на поправителните изпити с учениците в дневна форма на обучение през учебната 2021/2022 година.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!