„Ден на търпението

25 март- Благовещение, е обявен за Ден на търпението.

На необходимостта от разбирателство и търпение, на умението да изслушваме и да уважаваме мнението на другия, защото училището е мястото, където се изграждат основите на бъдещата реализация на всеки ученик и се формира качеството търпение в личността.

Въодушевени и мотивирани от уроците за ценностите и добродетелите, в часовете по философия с г-жа Лорета Георгиева, ученичките Лариса Русинова и Ренета Маринова от 9а клас, професия “Графичен дизайнер” при Иновативно СУ „Димитър Маринов“, изготвиха мултимедийна презентация за да отбележат „25 март-Международен ден на търпението“. В нея споделят, че търпението е едно от най- важните качества, които човек трябва да притежава, добродетел и най-ценното съкровище И ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ, ЧЕ С ЛЮБОВ И ТЪРПЕНИЕ, НИЩО НЕ Е НЕВЪЗМОЖНО.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!