ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ДИСТАНЦИОННИТЕ ЗАНИМАНИЯ

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I – XII КЛАС

ПРЕЗ ПЕРИОДА   30.03.2020 – 10.04.2020 г.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!