ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

В съответствие със Закона за предучилищно и училищно образование СУ „Димитър Маринов“ обявява прием:

I ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В VII КЛАС

На една паралелка в VIII клас – 26 ученици с интензивно изучаване на чужд език с профил „Предприемачески“ със срок на обучение 5 години.

Профилиращи предмети: предприемачество, информационни технологии и английски език.

СУ Димитър Маринов” е училище, обърнато към предизвикателствата на XXI век.
Педагогически екип от утвърдени и висококвалифицирани кадри, работещи на принципа на грижата, взискателността и уважението към всеки ученик.

График на дейностите по приемане на ученици:

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!