Иновативни практики и образователни ресурси

Харастеристики на разсейванетото – Дигитален урок от раздел СТАТИСТИКА – Росица Хайрединска, старши учител по математика и ИТ при СУ „Димитър Маринов” – Лом

Професия метеоролог – Дигитален проект – Марияна Габровска, главен учител начален етап в СУ „Димитър Маринов” – Лом

Баскетбол – Дигитален урок по физическо възпитание и спорт – Вася Александрова, старши учител прогимназиален етап при СУ „Димитър Маринов” – Лом

Компютърно моделиране – Дигитален урок 3-ти клас – Красимира Петкова, старши учител по ИТ, математика и физика при СУ „Димитър Маринов” – Лом

ДЕЛОТО НА СВЕТИТЕ БРАТЯ НАЧАЛОТО НА СТАРОБЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА – Дигитален урок по история и цивилизация за 6-ти клас – Аделина Димитрова, старши учител по история и цивилизация при СУ „Димитър Маринов” – Лом

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!