С решение на Министрски съвет №479/05.08.2019г.

СУДимитър Маринов

е прието за

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Решение на МС № 479/05.08.2019г. за приемане на списъка на Иновативните училища в Република България

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!