Конспекти

10 клас

Конспект за провеждане на писмен поправителен изпит по Руски език – ООП /ЗУЧ/ за 10 клас профил „Чужди езици” дневнана форма на обучение в СУ Димитър Маринов гр.Лом през учебната 2021-2022г.

Конспект за провеждане на писмен поправителен изпит по Руски език – РП/УП-А /ИУЧ/ за 10 клас профил „Чужди езици” дневнана форма на обучение в СУ Димитър Маринов гр.Лом през учебната 2021-2022г.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!