Конспекти

за провеждане на поправителн изпити

11 клас

Конспект по М3 Езикът чрез литературата – ИУЧ – устен, както и критерии към него за 11 клас, профилирана подготовка с профил Чужди езици, дневна форма на обучение в СУ „Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2022-2023г.

Конспект по М3 Езикът чрез литературата – ИУЧ – писмен, както и критерии към него за 11 клас, профилирана подготовка с профил Чужди езици, дневна форма на обучение в СУ „Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2022-2023г.

Конспект по Английски език – ООП – устен, както и критерии към него за 11 клас, профилирана подготовка с профил Чужди езици, дневна форма на обучение в СУ „Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2022-2023г.

Конспект по Английски език – ООП – писмен, както и критерии към него за 11 клас, профилирана подготовка с профил Чужди езици, дневна форма на обучение в СУ „Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2022-2023г

Конспект по Английски език – Модул 2 „Писмено общуване – ИУЧ-устен, както и критерии към него за 11 клас, профилирана подготовка с профил Чужди езици, дневна форма на обучение в СУ „Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2022-2023г.

Конспект по Английски език – Модул 2 „Писмено общуване – ИУЧ-писмен, както и критерии към него за 11 клас, профилирана подготовка с профил Чужди езици, дневна форма на обучение в СУ „Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2022-2023г.

Конспект по История и цивилизации – Модул 1 „Власт и институции”, както и критерии към него за 11 клас, профилирана подготовка с профил Чужди езици, дневна форма на обучение в СУ „Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2022-2023г.

Конспект по Философия – Модул „История на идеите”, Модул 4 „Социална психология” и Модул 3 „Култура на мисленето”, както и критерии към тях за 11 клас, профилирана подготовка с профил Чужди езици, дневна форма на обучение в СУ „Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2022-2023г.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!