Конспекти

12 клас

Конспект по Български език и литература-ЗП за 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов гр.Лом през учебната 2020-2021г.

Конспект по Английски език-ЗП за 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2020-2021г.

Конспект по Английски език-ЗИП за 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2020-2021г.

Конспект по Математика-ЗП за 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2020-2021г.

Конспект по ИТ-ЗИП за 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2020-2021г.

Конспект по История и цивилизация-ЗИП за 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2020-2021г.

Конспект по География и икономика-ЗИП 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2020-2021г.

Конспект по Свят и личност-ЗП за 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2020-2021г.

Конспект по Свят и личност-ЗИП за 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2020-2021г.

Конспект по Биология и ЗО-ЗИП за 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2020-2021г.

Конспект по ФВС-ЗП за 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2020-2021г.

Конспект по ФВС-ЗИП за 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2020-2021г.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!