Конспекти

12 клас

Конспект по Български език и литература-ООП за 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов гр.Лом през учебната 2021-2022г.

Конспект по Английски език-ООП за 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2021-2022г.

Конспект по Английски език_Модул-1 за 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2021-2022г.

Конспект по Английски език_Модул-1А за 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2021-2022г.

Конспект по Английски език_Модул-2 за 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2021-2022г.

Конспект по Английски език_Модул-3 за 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2021-2022г.

Конспект по Английски език_Модул-4 за 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2021-2022г.

Конспект по Математика-ООП за 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2021-2022г.

Конспект по ИТ_Модул-2А за 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2021-2022г.

Конспект по ИТ_Модул-3 за 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2021-2022г.

Конспект по ИТ_Модул-4 за 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2021-2022г.

Конспект по Гражданско образование-ООП за 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2021-2022г.

Конспект по Руски език-ООП 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2021-2022г.

Конспект по Предприемачество_Модул-3 за 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2021-2022г.

Конспект по Предприемачество_Модул-4 за 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2021-2022г.

Конспект по Предприемачество_Модул-4А за 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2021-2022г.

Конспект по Предприемачество_Модул-5А за 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2021-2022г.

Конспект по ФВС-ООП за 12 клас самостоятелна форма на обучение в СУ Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2021-2022г.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!