Конспекти

2020 – 2021

Конспект за оценяване постиженията на учениците по Дигитална креативност – ИУЧ за 8 клас , профил Чужди езицидневна форма на обучение в СУ Димитър Маринов гр.Лом през учебната 2020-2021г.

Конспект по Български език и литература – ИУЧ за 8 клас дневна форма на обучение за приравнителен изпит в СУ Димитър Маринов гр.Лом през учебната 2020-2021г.

Конспект за провеждане на писмен приравнителен изпит по Английски език – ЗУЧ /ИИЕ/ за 8 клас, профил Чужди езици с интензивно изучавана е на чужд език, дневна форма на обучение, 9 клас в СУ Димитър Маринов гр.Лом през учебната 2020-2021г.

Конспект за провеждане на устен приравнителен изпит по Английски език – ЗУЧ /ИИЕ/ за 8 клас, профил Чужди езици с интензивно изучавана е на чужд език, дневна форма на обучение, 9 клас в СУ Димитър Маринов гр.Лом през учебната 2020-2021г.

Конспект за провеждане на приравнителен изпит по Философия – ЗУЧ за 8 клас, профил Чужди езици с интензивно изучавана е на чужд език, дневна форма на обучение, 9 клас в СУ Димитър Маринов гр.Лом през учебната 2020-2021г.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!