Заедно в изкуствата и спорта

Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ 2022 г. на МОН в Средно училище „Димитър Маринов“ град Лом през учебната 2022/2023 година

Формуляр за кандидатстване

Програма за провеждането на заниманията на групата/програма за провеждането на тренировките за подготовката на отбора

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!