Национално външно оценяване

IV клас

График на дейностите.

Инструктаж на ученика

VII клас

График на дейностите.

Инструктаж на ученика

X клас

График на дейностите.

Инструктаж на ученика

Инструктаж на ученика ИТ

Инструктаж на ученика ЧЕ

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!