Никулден

        На 05.12.2019г. в СУ „Димитър Маринов” се проведе открито съвместно занятие по изпълнение на програма за извънкласни дейности на Клуб „Партньори”- град Лом. В него участваха ученици от начален етап на СУ „Димитър Маринов” и ОУ „Константин Фотинов”. Гости бяха г-жа Диана Божинова – директор на Регионалния център за подкрепа процеса на приобщаващото образование, град Монтана и г-жа Десислава Александрова – директор на СУ „Димитър Маринов”. Учениците се запознаха с традициите и обичаите за Никулден по нетрадиционен начин – чрез изработване на лапбук и приложна дейност, а Николай Валентинов, ученик от VII клас в СУ „Димитър Маринов“ представи презентация по темата. Дейността на  децата бе подкрепена от логопеда Мариана Кирилова, педагогическия съветник Катя Параскевова и ресурсния учител Даниела Алексиева. Работата донесе радост, задоволство от изпълнените задачи и настроение за предстоящия празник.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!