Обществен съвет при СУ „Димитър Маринов”

Състав на обществения съвет:

Председател:

Емилия Средкова – родител

Членове:

Марияна Димитрова – протоколчик; родител

Биляна Илиева – родител

Кирил Коцев – родител

Анжело Иванов – представител за ПРБК

Резервни членове:

Лилия Цветанова

Цветан Георгиев

Галя Иванова

Стела Георгиева

Дейности на обществения съвет:

Заседания на обществения съвет - 2020 г.

 Протокол №1 от 09.01.2020г. за проведено заседание на обществения съвет към СУ Димитър Маринов град Лом

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!