Обществен съвет при СУ „Димитър Маринов”

Състав на обществения съвет:

Председател:

 

Венцислава Бисерова Цонева-Георгиева –  представител на родителите

Основни членове:

Анжело Иванов – представител на Община Лом

Красимир Иванов – представител на родителите

Иван Дизов – представител на родителите

Стела Георгиева – представител на родителите

Димитрина Николова – представител на родителите

Елена Михайлова – представител на родителите

Резервни членове:

Цветелина Георгиева – резервен член на родителите

Горан Лозанов – резервен член на родителите

Десислава Цонева – резервен член на родителите

Наташа Георгиева – резервен член на родителите

Елена Бориславова – резервен член на родителите

Петя Янкова – резервен член на Община Лом

Теменужка Петрашкова – резервен член на работодателите

Заседания на обществения съвет - 2022 г.

Протокол №1 от 29.11.2022г. за проведено заседание на обществения съвет към СУ Димитър Маринов град Лом

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!