Прием в VIII клас

Обява за кандидатстване след VІІ клас

Указания за Online Кандидатстване след VII клас

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование през учебната 2018-2019 година.

ПРИЕМ 2019-2020 год.

Заповед РУО – Монтана

Приложение към заповедта на РУО – Монтана

ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2019/2020 учебна година

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!