Вие искате:

Вашето дете да бъде обучавано с внимание;

Вашето дете да получи задълбочени и трайни знания;

Вашето дете да овладява чужди езици;

Вашето дете да е компютърно грамотно;

Вашето дете успешно да продължи образованието си във ВУЗ.

Вашият избор е:

СУ Димитър Маринов Лом

Форми на обучение в СУ Димитър Маринов гр. Лом 2020 – 2021 г.

Свободни места за ученици в СУ Димитър Маринов гр. Лом към 26.01.2021 г.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!