Прием в I клас

Училищен план-прием в I клас за учебната 2023/2024 година в СУ„Димитър Маринов” град Лом

График на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2023/2024 година в СУДимитър Маринов” град Лом

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!