Прием в I клас

Списък на класираните ученици в I клас за учебната 2022/2023 година в СУ„Димитър Маринов” град Лом

Училищен план-прием в I клас за учебната 2022/2023 година в СУ„Димитър Маринов” град Лом

График на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 година в СУДимитър Маринов” град Лом

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!