Прием в I клас

Списък на класираните в I клас за учебната 2021/2022 година в СУДимитър Маринов” град Лом

Училищен план-прием в I клас за учебната 2021/2022 година в СУДимитър Маринов” град Лом

График на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2021/2022 година в СУДимитър Маринов” град Лом

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!