Прием в V клас

Списък на класираните в Vа клас за учебната 2021/2022 година в СУДимитър Маринов” град Лом

Списък на класираните в Vб клас за учебната 2021/2022 година в СУДимитър Маринов” град Лом

Училищен план-прием в V клас за учебната 2021/2022 година в СУДимитър Маринов” град Лом

График на дейностите за прием на ученици в V клас за учебната 2021/2022 година в СУДимитър Маринов” град Лом

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!