Прием в V клас

Училищен план-прием в V клас за учебната 2023/2024 година в СУ„Димитър Маринов” град Лом

График на дейностите за прием на ученици в V клас за учебната 2023/2024година в СУДимитър Маринов” град Лом

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!