Проект „Заедно към бъдещето”

   “В рамките на 24 месеца на територията на двете училища ще бъдат реализирани следните дейности:

Дейност 1 . Създаване на условия за допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализираните групи чрез включването на учениците в групи/клубове за развитие на талантите, интересите и способностите им.

Дейност 2. Създаване и функциониране в СУ “Димитър Маринов” град Лом на кабинет за психо-социални консултации и корекционна работа с родители, възпрепятстващи децата си от редовно посещаване на училище.

Дейност 3. Създаване и функциониране на аудио-визуално учебно студио в СУ “Димитър Маринов” град Лом.

Дейност 4. Интегриране на електронни форми на обучение в образователния процес в СУ “Димитър Маринов” град Лом.”

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!