Проект „Подкрепа за успех”
BG05M20P001-2.011-0001

От 20.06.2022 г. до 28.06.2022 г. в училища от област Монтана ще се проведат междуучилищни дейности по “ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”

      Продължаваме срещите на наши ученици с вдъхновяващи млади българи! Като училище, чиято цел е да дава качествено образование и да подпомогне последващата успешна професионална реализация на своите ученици, Иновативно СУ „Димитър Маринов“ Лом продължава да реализира дейности по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ( ОП НОИР ) 2014-2020 г. На 22.02.2021 година ученици от групата за занимание по интереси „Реализация на природните науки в бизнеса и обществения сектор“ към СУ „Димитър Маринов“ Лом с ръководител Тони Ралчев участваха в мотивационен урок на тема “Инженерство – наука за потребностите на човечеството”. Във виртуална среда наш гост-лектор бе Радослав Илиев – студент в ТУ-София и работещ програмист „Вградени системи“. База данни в медицината, роботизирана хуманоидна ръка, български автомобил на водород са част от CV-то на г-н Илиев. Нашите ученици получиха ценна информация за реализирането на пазара на труда в секторите на инженерните науки и IT.

 

ГРАФИК ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2019 Г.

ГРАФИК ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2019 Г.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!