Стипендии

2020 – 2021

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ

КРИТЕРИИ, ДОКУМЕНТИ И СРОК ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!