Толерантност

   Учениците и педагогическият екип от СУ „Димитър Маринов” отбелязаха Деня на толерантността. Многообразието в света ни учи да сме толерантни, показва ни колко е пъстър животът и колко много и различни начини има да изразим себе си. Всички ние сме толерантни в стремежа си училището да се превърне в приятно и желано място и за учениците със специални образователни потребности. Независимо от това къде живеем, каква религия изповядваме, какво увреждане имаме, ние искаме да споделим с другите нашия свят, нашите съкровени неща и затова изградихме  нашето дърво на толерантността.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!