Учебни програми

2018 – 2019

Учебна програма ИТ – МАТЕМАТИКА – I клас

Учебна програма ИТ – МАТЕМАТИКА – II клас

Учебна програма ИТ – МАТЕМАТИКА – III клас

Учебна програма ИТ – МАТЕМАТИКА – IV клас

Учебна програма – WEB Програмиране – V клас

Учебна програма ИТ – ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ – VIII клас

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!