Ден на Ученическо самоуправление
2023-2024г.

     Ден на Ученическото самоуправление – на пръв поглед, това е обикновен учебен ден – часове, междучасия, дежурство, уроци за нови знания, преговор, обобщение. Но…не съвсем – сега ролите са разменени. Ръководството на училището, учебните часове и дежурството по коридорите са поети от ученици. Целта на инициативата е учениците да „влязат в обувките на своите учители“, да почувстват задълженията на ръководството на СУ „Димитър Маринов“ и да усетят атмосферата от другата страна на учебния процес, да станат съпричастни към ежедневните училищни задачи и проблеми.

     В Деня на Ученическото самоуправление в ролята на директор бе Ния Тодорова, ЗДУД – Ангел Филипов, главен счетоводител – Мария-Магдалена Тодорова, ученици от 11.а клас.  Според тях, ръководството на училището е изключително отговорна и трудна работа, свързана с голям опит в областта на нормативната уредба  в образованието.

      Ученици от пети до дванадесети клас влязоха в ролята на учители. Те показаха лидерски качества, организаторски умения, инициативност и самоконтрол в съвестното изпълнение на своите задължения. Със сериозна подготовка  и високи изисквания за дисциплина спрямо съучениците си демонстрираха знания, креативност и мотивация при изпълнение на нелеката задача.

 

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!