Докажи, че можем!

В навечерието на Рождество приключи кампанията за повишаване информираността на учениците от СУ „Димитър Маринов“ за заболяването муковисцидоза. Подкрепата за Асоциация Муковисцидоза за събиране на средства за закупуване на инхалатори е в размер на 1160,00 лева /Хиляда сто и шестдесет лева/. По инициатива на 11 “а” клас в рамките на Ученическото самоуправление бе организиран Благотворителен кулинарен базар. Графичните дизайнери от 10 “а” клас изработиха плакати, брошури и календари, които бяха продадени от членовете на Ученическия съвет с благотворителна цел. Цял месец  учениците от Клуб „Скаути“, специалност „Графичен  дизайн“  изработваха  коледни  сувенири,  с  които  участваха  в  базара. Благодарим на всички, включили се в каузата „Докажи, че можем“!

 

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!