Младежки семинар „СИГУРНИ ОНЛАЙН”

През периода 16 -17 ноември 2023 г. 27 ученици от 8-ми до 11-ти клас участваха в Младежки семинар „СИГУРНИ ОНЛАЙН“, организиран от СНЦ   “Мулти Етно Форум”  /  Multy  Ethno  Forum.  Семинарът  се  реализира  в  изпълнение  на  Проект “Сигурни Онлайн”, номер 2023-1-BG01-KA154-YOU-000141767, съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС.

В   процеса   на   обучение   младежите   получиха   актуална   информация   и практически съвети относно сигурността в интернет. Дискутирани бяха проблеми, с които се сблъскват младите хора в социалните мрежи и кои от тях представляват опасност. Учениците се запознаха с различни аспекти на онлайн безопасността, включително управлението на личните данни, предпазването от кибертормоз и опасностите на   социалните мрежи. Важен аспект от дейността на младежите беше работата  по  групи,  в  процеса  на  която  те  дадоха  идеи  за  брошура  за  безопасно поведение в интернет, предназначена за по-малките ученици.

В  унисон  с  проведеното  обучение  учениците  от  10    клас,  със  специалност

„Графичен дизайн“, изработиха брошури по повод Световния ден за борба с насилието над деца – 19 ноември.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!