Седмица на бащата

Един баща казал на детето си:

– Внимавай къде стъпваш!

– Внимавай ти- отговорило детето, защото аз следвам твоите стъпки.

“Баща” е звание. “Баща” е благословия. Благодарим на всички бащи, които с много любов, внимание и търпение дават крила на своите деца да полетят!

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!