УЧИЛИЩЕН  ПЛАН – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

Обучението се осъществява по учебен план,осигуряващ качествено изучаване на английски език (езиково портфолио, съвременни учебни системи). Учениците ползват самостоятелна сграда (топли и просторни класни стаи), безплатни учебници, безплатни закуски, плодове и мляко по желание – целодневно обучение.

Приемът ще се осъществи в две паралелки.

I.ГРАФИК
за организиране приема на ученици в I-ви клас за учебната 2018/2019 год.

1. Приемане на молби за прием.
срок: до 30.05.2018 г.

 

2. Класиране на учениците.
срок: до 02.06.2018 г.

 

3. Записване на ученици с оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група (ПГ)/клас (ПК) или декларация от родителите за не посещавалите групи/клас.
срок: от 05.06.2018 г. до 30.06.2018 г.

 

4. Попълване на свободните места
срок: до 13.09.2018 г.

II.КРИТЕРИИ
за прием на ученици в първи клас:

III.Необходими документи за записване:

1. Заявление – попълва се по образец.

2. Удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас, или декларация от родителите на детето, ако не е посещавало подготвителна група или подготвителен клас.

3. Копие от акта за раждане.

4.Личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!