Училищни учебни планове

2023 – 2024

Училищен учебен план за I „а”

Училищен учебен план за I „б”

Училищен учебен план за II „а”

Училищен учебен план за III „а”

Училищен учебен план за IV „а”

Училищен учебен план за V „а”

Училищен учебен план за V „б”

Училищен учебен план за VI „а”

Училищен учебен план за VII „а”

Училищен учебен план за VII „б”

Училищен учебен план за VIII „а”

Училищен учебен план за IX „а”

Училищен учебен план за X „а”

Училищен учебен план за XI „а”

Училищен учебен план за XII „а”

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!