Нашият учителски колектив

Десислава Александрова

Директор

Божидарка Божинова

Зам. директор-учебна дейност

Арсенка Александрова

Старши учител

Руски език

Ива Бобева

Старши учител

Английски език

Мария Димитрова

учител

Английски език

Стефка Даниелова

учител

Английски език

Ивета Александрова

Старши учител

Български езики литература

Елеонора Йорданова

Старши учител

Български език и литература

Соня Белева

Старши учител

Български език и литература

Боряна Борисова

Старши учител

Математика

Валентина Иванова

Старши учител

Математика

Росица Хайрединска

Старши учител

Математика и информатика

Красимира Петкова

Старши учител

Математика и информатика

Мач Барболова

Старши учител

География и икономика

Аделина Йорданова

учител

История и цивилизация

Людмила Димитрова

Старши учител

Биология и ЗО

Тони Ралчев

Старши учител

Химия и ООС

Весислава Велкова

учител

Предприемачество и бизнес

Лорета Георгиева

учител

Философия

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Вася Александрова

Старши учител

Физическо възпитание и спорт

Марияна Габровска

Главен учител

Начален етап

Камелия Станкова

Старши учител

Начален етап

Цветана Герасимова

Старши учител

Начален етап

Юлия Антонова

Старши учител

Начален етап

Петър Петров

Старши учител

Начален етап

Цветанка Тодорова

Старши учител

Начален етап

Павлинка Васева

Старши учител

Начален етап

Ирена Александрова

Старши учител

Начален етап

Ралица Рибагина

Старши учител

ЦДО

Кристияна Каменова

учител

ЦДО

Емилия Захариева

учител

ЦДО

Марияна Кирилова

Ресурсен учител

Логопед

Катя Параскевова

Педагогически съветник

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!