Формуляри

 МОЛБА за отсъствия по уважителни причини до 7 дни в една учебна година

 МОЛБА за отсъствия по уважителни причини до 3 дни в една учебна година

 ЗАЯВЛЕНИЕ за освобождаване от учебни занятия по физическо възпитание

 ПРОТОКОЛ за регистриране на устни /в т.ч. по телефон/ предложения, жалби и сигнали в СУ „Димитър Маринов“ – град Лом

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!