Защита на личните данни

Информация и данни за контакт с Администратора:

Наименование:  Средно училище „Димитър Маринов“

ЕИК/Булстат: 000314549

Адрес:  ул. „Дунавска“ № 67, гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана

Телефон: 0894472694

Ел. поща:  info@sudm-lom.bg

Интернет страница: https://sudm-lom.bg/

 

Данни за контакт с Длъжностното лице  по защита на данните:

Име: Живко Павлов

пълноправен член на Асоциация на длъжностните лица по защита на данните

Ел. поща: office@adpo.bg  

Тел: 02/492 0 112

 

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Заявление за искане за упражняване на права

Политика за поверителност

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!