Coronavirus
(COVID-19)

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.

            Уважаеми родители, във връзка с извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19, Министерството на здравеопазването има възможност да проведе бързи антигенни тестове сред децата и учениците.

С цел установяване на нагласите на родителите, във връзка с Писмо № 9105-46 от 05.02.2021 г. на г-жа Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката, извършваме проучване относно нагласите на родителите за тестване на децата с бързи антигенни тестове. Антигенните тестове за определяне на причинители на заразни заболявания се използват в медицинската практика от много години. Тяхната цел е да открият специфична чужда част (атиген) от причинителя в изследваната проба, което се изразява като положителен резултат от съответното изследване. Бързите антигенни тестове за COVID-19 са насочени към определени белтъци (антигени) на вируса SARS-CoV-2-причинител на заболяването. При провеждане на изследване с бързи антигенни тестове резултатите са готови в рамките на един час, което позволява лесно и бързо изследване на повече хора за дадено заболяване. Материалът за изследване с бърз антигенен тест се взима от носоглътката с тампон, подобно на изследването PCR. Възможен е лек дискомфорт при манипулацията, но инвазивното действие се осъществява от медицински специалист. Изследването е по желание и целта е да се намали възможността за предаване на инфекции от COVID-19 от вирусоносител или болен в училищна среда. За малолетни и непълнолетни деца и ученици е необходимо съгласие на родител/настойник.

Линк към анкетата ще бъде качен от всеки класен ръководител в канала за комуникация на съответната паралелка.
Проучването е анонимно и е ПО ЖЕЛАНИЕ! Не сте длъжни да попълните анкетата!!!!

Заповед на Заместник-министъра на образованието и науката – 05.02.2021г.

Заповед на Министъра на образованието и науката – 18.11.2020г.

Готови ли сме за учебната година?

Моят герой си ти

Родителство в условията на Covid-19 – Време за общуване

Родителство в условията на Covid-19 – Как да разговаряме за Covid-19

Родителство в условията на Covid-19 – Запазете спокойствие и контролирайте стреса

Родителство в условията на Covid-19 – Лошо поведение

Родителство в условията на Covid-19 – Осигурете структура

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние

Основни послания и мерки към родители полагащи грижи, лица и граждани

Задължителни указания на министера на образованието и науката във връзка с COVID19

Как да предпазим другите и себе си

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!