Coronavirus
(COVID-19)

Готови ли сме за учебната година?

Моят герой си ти

Родителство в условията на Covid-19 – Време за общуване

Родителство в условията на Covid-19 – Как да разговаряме за Covid-19

Родителство в условията на Covid-19 – Запазете спокойствие и контролирайте стреса

Родителство в условията на Covid-19 – Лошо поведение

Родителство в условията на Covid-19 – Осигурете структура

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние

Основни послания и мерки към родители полагащи грижи, лица и граждани

Задължителни указания на министера на образованието и науката във връзка с COVID19

Писмо от директора на РЗИ-Монтана относно нов Корона вирус (2019nCoV)

Как да предпазим другите и себеси

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ДИСТАНЦИОННИТЕ ЗАНИМАНИЯ

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I – XII КЛАС ПРЕЗ ПЕРИОДА 

17.03.2020 – 27.03.2020 г.

и седмичното разписание на класовете може да намерите в секция

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!