Coronavirus
(COVID-19)

План за предотвратяване на масово заразяване и на действие на територията на  СУ „Димитър Маринов” град Лом при установен случай на заразен ученик/учител/служител с коронавирус

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекция с COVID-19 в СУ „Димитър Маринов” град Лом

Алгоритъм за преминаване към ОРЕС

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Готови ли сме за учебната година?

Моят герой си ти

Родителство в условията на Covid-19 – Време за общуване

Родителство в условията на Covid-19 – Как да разговаряме за Covid-19

Родителство в условията на Covid-19 – Запазете спокойствие и контролирайте стреса

Родителство в условията на Covid-19 – Лошо поведение

Родителство в условията на Covid-19 – Осигурете структура

Основни послания и мерки към родители полагащи грижи, лица и граждани

Как да предпазим другите и себе си

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!