Coronavirus
(COVID-19)

Заповед на Министера на образованието и науката – 18.11.2020г.

        Уважаеми родители и ученици, към 09.11.2020 г. в СУ “Димитър Маринов” има една карантинирана паралелка в 4 клас, поради ученик, който е с положителен тест за COVID. Учениците са под карантина заедно с техния класен ръководител до 15.11.2020 г. Трима ученика все още са под карантина като контактни на заразен близък, или общо 22 ученика от цялото училище са под карантина. Един учител и един служител са с положителен тест за коронавирус. Те също са под карантина. Служителят не е на работа от 02.11.2020 г., а учителят – от 04.11.2020 г. В петък в сградата на училището беше извършена крайна дезинфекция на всички помещения от специализирана фирма.
Пазете се и бъдете здрави!

Готови ли сме за учебната година?

Моят герой си ти

Родителство в условията на Covid-19 – Време за общуване

Родителство в условията на Covid-19 – Как да разговаряме за Covid-19

Родителство в условията на Covid-19 – Запазете спокойствие и контролирайте стреса

Родителство в условията на Covid-19 – Лошо поведение

Родителство в условията на Covid-19 – Осигурете структура

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние

Основни послания и мерки към родители полагащи грижи, лица и граждани

Задължителни указания на министера на образованието и науката във връзка с COVID19

Писмо от директора на РЗИ-Монтана относно нов Корона вирус (2019nCoV)

Как да предпазим другите и себеси

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!