Обучение от разстояние в електронна среда

(ОРЕС)

        Уважаеми родители, във връзка с нарастващия брой на контактни и заразени с коронавирус ученици, а също така на отсъстващи и поради други здравословни причини, моля да имате предвид следното:

  • В случай, че вашето дете е поставено под карантина като контактно на заразен с коронавирус близък, трябва да подадете заявление и декларация (върху бланка на училището) то да се обучава в ОРЕС, за което директорът ще издаде заповед.
  • Ако детето отсъства поради заболяване, то също може да се обучава по този ред, за което училището ще осигури условия за ОРЕС. В този случай не се поставят отсъствия.
  • Ако детето ви е в невъзможност да се обучава, няма да участва в учебните часове.

Отсъствията му се извиняват по общия ред – след представяне на медицинска бележка.

Организация на учебния ден за учениците от I до XII клас за периода 13.10.2021г. – 26.10.2021г.

Алгоритъм за преминаване към ОРЕС

Декларация – родител

Заявление за преминаване към ОРЕС

Заявление за преминаване към ОРЕС до 14 години

Заявление за преминаване към ОРЕС от 14 до 18 години

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!