Актуално

Свободни места в класове VIII – XII в СУ„Димитър Маринов” град Лом

Свободни места по класове и паралелки в СУ„Димитър Маринов” град Лом за учебната 2020/2021 г. – към 15.09.2020г.

График за провеждане на събеседване с одобрените кандидати за длъжността заместник-директор, учебна дейност и учител по английски език.

Списък на учебниците за XI – XII клас за учебната 2020/2021 година в СУДимитър Маринов” град Лом

Списък на учебниците V – X клас за учебната 2020/2021 година в СУ Димитър Маринов” град Лом

Свободни учителски места в СУ „Димитър Маринов” град Лом за учебната 2020/2021 г.

    НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО КАНДИДАТСТВАТ ЗА СТИПЕНДИЯ! СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 13.04.2020 Г.!

    “Уважаеми ученици и родители, поради въведената забрана за провеждане на масови мероприятия с участието на деца, благотворителното събитие Мини Мис и Мистър Димитърмариновска пролет се отлага за неопределено време. Конкурсът ще се проведе след разрешаване на събития, събиращи на едно място много хора и най-вече деца” от Ръководството

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ДИСТАНЦИОННИТЕ ЗАНИМАНИЯ

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V – XI КЛАС

ПРЕЗ ПЕРИОДА   13.04.2020 – 16.04.2020 г.

Седмично разписание Vа клас през периода 13.04.2020 – 16.04.2020 г.

Седмично разписание VIа клас през периода 13.04.2020 – 16.04.2020 г.

Седмично разписание VIб клас през периода 13.04.2020 – 16.04.2020 г.

Седмично разписание VIIа клас през периода 13.04.2020 – 16.04.2020 г.

Седмично разписание VIIIа клас през периода 13.04.2020 – 16.04.2020 г.

Седмично разписание IXа клас през периода 13.04.2020 – 16.04.2020 г.

Седмично разписание Xа клас през периода 13.04.2020 – 16.04.2020 г.

Седмично разписание XIа клас през периода 13.04.2020 – 16.04.2020 г.

Седмично разписание XIб клас през периода 13.04.2020 – 16.04.2020 г.

Задължителни указания на министера на образованието и науката във връзка с COVID19

Как да предпазим другите и себеси

Писмо от директора на РЗИ-Монтана относно нов Корона вирус (2019nCoV)

Маршрутни разписания на автобусите /за периода 16 септември – 31 декември 2019 година/

Електронен дневник Школо

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I – XII КЛАС ПРЕЗ ПЕРИОДА   17.03.2020 – 27.03.2020 г.

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I – XII КЛАС ПРЕЗ ПЕРИОДА   30.03.2020 – 10.04.2020 г.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

График на изпитите за оформяне на годишна оценка с учениците в XII клас, самостоятелна форма на обучение в СУ „Димитър Маринов” през учебната 2020/2021 година.

error: Content is protected !!