Безопастност на движението по пътищата

Справка за извършената дейност в ОДМВР – Монтана за периода 01.01.2019 – 30.06.2019

Мерки за форниране на социално-отговорно поведение и култура за безопасно движение по пътищата

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

План на комисията по БДП

Система от мерки на МОН за безопасност на движението по пътищата

Практически препоръки

Препоръки БДП

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

          Уважаеми ученици, със Заповед № РД-09-823/05.04.2021 г. на министъра на образованието и науката са определени следните дати за провеждане на националните състезания, на които СУ “Димитър Маринов” град Лом е домакин:
– Математическото състезание “Европейско кенгуру” за V – ХII клас ще се проведе на 29.05.2021 г., начало 11:00 часа;
– Пролетното математическо състезание за IV клас ще се проведе на 08.05.2021 г., начало 09:00 часа.

error: Content is protected !!