Документи

Етичен кодекс на училището

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние.

Правилник за дейността на училището

План за предотвратяване на масово заразяване и действие на територията на СУ „Димитър Маринов” град Лом при установен случай на заразен ученик, учител, служител с Covid19.

Стратегия за развитие на СУ „Димитър Маринов” град Лом за 2018/2022 година.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!