Училищни документи

Организация на учебния ден за учебната 2023/2024 г.

Училищни учебни планове за учебната 2023/2024 година

Етичен кодекс на училището

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние.

Правилник за дейността на училището

План за предотвратяване на масово заразяване и действие на територията на СУ „Димитър Маринов” град Лом при установен случай на заразен ученик, учител, служител с Covid19.

Вътрешни правила за предаване, получаване, ползване, съхраняване, опазване и възстановяване на учебниците, предоставени за безвъзмездно ползване със срок над една учебна година в СУ „Димитър Маринов” град Лом.

Правила за условията и реда за предоставяне на целева награда на името на полковник Стефан Илиев и полковник Борис Дрангов в СУ „Димитър Маринов” град Лом.

Правила за условията и реда за удостояване на ученици от СУ „Димитър Маринов” град Лом с награди.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!