● Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

● Проект “Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти от Област Видин и Област Монтана за работа в мултикултурна среда”, договор №BG05M2OP001-3.017-0041-C0, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

● Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

● Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

● Проект BG05M2OP001-3.002-0180-C02 „Заедно в училище“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

● Проект  BG05M2OP001-3.007-0006-C01 „Заедно към бъдещето“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

● Проект   BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Верни отговори от проведеното на 21.03.2024 г. Национално математическо състезание "Европейско кенгуру".

Виж резултатите

Училищната комисия по приема на документи и записване на ученици в VІІІ клас – държавен план прием за учебната 2023/2024 година изпълнява задълженията си всеки делничен ден от 09:00 до 17:30 часа в Стая № 2 (Кабинет по руски език) в сградата на ул. "Луи Айер" № 2 (малкото училище).

Виж повече

На вниманието на зрелостниците и техните родители!

Виж повече

Вече е активна интернет платформата „Подай ръка за по-добро бъдеще” на ученици от СУ „Димитър Маринов” град Лом. Проектът е сред полуфиналистите в национален конкурс „Млад Благотворител” 2021г. Чрез платформата всеки може да сигнализира за нуждаещи се от помощ хора от Община Лом, или да предложи помощ във вид на парични средства, хранителни продукти и др.

Виж повече

Уважаеми родители, представители на училищната и мeстната общност,

напомняме Ви, че съгласно чл.60 от Правилника на дейността на училището:

Чл.60.Ученикът има следните задължения:

(2)Да посещава редовно учебните занятия и да участва ефективно в часовете;

(5) Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол.

и чл.56а от Закона за здравето:

Чл. 56а.Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:

1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца;

2. площадките за игра;

3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;

4. спортните обекти, летните кина и театри – по време на спортни и културни прояви.

Молим да спазвате тези нормативи, да изисквате това от Вашите деца и да им давате подходящ пример в това отношение.

Поредно отличие за ученик на СУ “Димитър Маринов” град Лом!

Калоян Петров от 12 “а” клас е носител на Наградата на Регионално управление на образованието Монтана “Ученик на годината” за 2022 година!

II награда, раздел: поезия, в първа възрастова група, получи Калина Илиева от 4 „а“ клас на СУ „Димитър Маринов“ град Лом от XXIV Национален фестивал на детската книга.

      В Деня на Европа катедра „Стратегическо планиране“ към СА „Д. А. Ценов“ – Свищов обяви резултатите от ежегодния Национален ученически конкурс за есе на тема „ Моята визия за моя град към 2027г. – какъв да е той и как да достигнем до него?“ Тази година победител в категория „Гражданско участие в управлението“ е Ана Йосифова от 11 “а” клас СУ „Димитър Маринов“ – гр. Лом, с ментор г-жа Весеслава Велкова учител икономически дисциплини. Ана Йосифова е наградена с грамота и сертификат за отлично представяне и право за кандидатстване в учебното заведение без приемен изпит.

    Поощрителна награда във втора възрастова група в Трети национален конкурс за рисунка “Акварели опус 37”, организиран от Национална художествена академия, Национално училище за музикално и сценично изкуство “Проф. Панчо Владигеров” и Дружество на художниците Бургас спечели Стефани Методиева от 8 “а” клас с ръководител Екатерина Петрова, учител по изобразително изкуство в СУ “Димитър Маринов” град Лом.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!