Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че от 04.01.2021 г. се възстановяват присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас. Учениците от пети до дванадесети клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда.
На вниманието на учениците от осми до дванадесети клас!
Общински кръг на олимпиадата по английски език през учебната 2020/2021 година ще се проведе на 06.01.2021г., сряда от 09.00 часа при спазване на всички мерки, свързани с предотвратяване на разпространението на COVID-19.
Разпределението на учениците по зали е следното:
Стая № 7 – X и XII клас;
Стая № 8 – X и XI клас.

Уважаеми родители, представители на училищната и мeстната общност,

напомняме Ви, че съгласно чл.60 от Правилника на дейността на училището:

Чл.60.Ученикът има следните задължения:

(2)Да посещава редовно учебните занятия и да участва ефективно в часовете;

(5) Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол.

и чл.56а от Закона за здравето:

Чл. 56а.Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:

1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца;

2. площадките за игра;

3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;

4. спортните обекти, летните кина и театри – по време на спортни и културни прояви.

Молим да спазвате тези нормативи, да изисквате това от Вашите деца и да им давате подходящ пример в това отношение.

Ученици от 12а клас направиха постер на тема “България като уникална страна и етнос”, което е част от раздела “Личност, национална идентичност и малцинства”, изучаван в часовете по Свят и личност.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!